Sample Study

Students will use online study to study book work. Students must also attend lab hours at 3 levels to learn safe service procedures. Students must pass testing here at the school before they can take their exams at the State's Exam Center. After passing both the State's Written and Service Exams (with a secure testing company) they can get their nail license.
STATE EXAMS FOR LICENSING ARE NOT DONE HERE! Students must pass our course to be able to take the State Exam.

Download Sample Chapter PDF below

This is an example of a chapter in the Textbook. Download to read the pages and study. There are about 20 chapters like this to study/test on in our course.

Take the sample Test

Take the practice test to see what kind of questions are asked. Make sure to ready/study the downloadable chapter pages first. This test is timed for 20 minutes but the tests in the online study is not timed. Our course has 25-100 questions per chapter. 

DOWNLOAD SAMPLE CHAPTER (english)
Infection Control Textbook Pages 2020.pd[...]
Adobe Acrobat document [23.7 MB]

Minimum is 30 hrs per month for 5-6 months. All online study is self paced to start and stop when they want, nothing is timed and students can study more as desired to go faster. Lab Classes are booked by the student to attend when they want on any Mon-Sun for any hour(s) chosen between 10am-9pm to finish their required lab training hours.

We only have English speaking instructors

no habla español - Jǐn xiàn yīngyǔ - yeong-eoman chỉ tiếng Anh

 


Students should have a passed 11th grade High School English reading level

 

Students can bring a tranlstor to class that can show a State Photo ID. This translator can not be currently licensed in Virginia for Cosmetology, Nail Technology, Esthetics or Barbering. 

Español

Aquí no contamos con un instructor que hable español. Los estudiantes pueden usar un libro de estudio en español con nuestro libro de texto en inglés para ayudar con el aprendizaje. El examen estatal escrito se ofrece en español, pero el curso aquí solo se ofrece en inglés.

 

Ofrecemos ayuda para comprender las preguntas de los exámenes para prepararse para los exámenes, pero los estudiantes tienen que estudiar más. No ofrecemos el examen aquí, se realiza en un edificio seguro contratado por el estado.

 

Los estudiantes pueden traer un traductor que pueda mostrar una identificación estatal con fotografía. Este traductor no puede tener actualmente una licencia en Virginia para cosmetología, tecnología de uñas, estética o barbería.

 

Páginas de estudio traducidas al español para las páginas en inglés anteriores.
Spanish Pages.pdf
Adobe Acrobat document [2.6 MB]

中國人 Zhōngguó rén


Zhèlǐ méiyǒu huì shuō zhōngwén de jiàoliàn. Xūyào fānyì rényuán yánjiū yīngyǔ jiàokēshū lái bāngzhù xuéshēng xuéxí. Zhè běnshū méiyǒu zhòng wén bǎnběn, zhèlǐ de kèchéng zhǐyǒu yīngwén bǎnběn.

 

Wǒmen tígōng bāngzhù lǐjiě shìtí yǐ zhǔnbèi kǎoshì, dàn xuéshēng bìxū xuéxí gèng duō. Wǒmen bùzài zhèlǐ tígōng kǎoshì, kǎoshì shì zài ānquán de guójiā chéngbāo dàlóu nèi jìnxíng de.

 

Xuéshēng kěyǐ xiédài yī míng kěyǐ chūshì dài yǒu guójiā zhàopiàn de shēnfèn zhèngjiàn de fānyì. Gāi fānyì rényuán mùqián wúfǎ zài wéi jí ní yǎ zhōu huòdé měiróng, měijiǎ jìshù, měixué huò lǐfà xǔkě.

Tiếng Việt

Ở đây chúng tôi không có người hướng dẫn nói tiếng Việt. Học sinh có thể mua sách học tiếng Việt kèm theo sách giáo khoa tiếng Anh của chúng tôi để hỗ trợ việc học. Kỳ thi viết cấp tiểu bang được tổ chức bằng tiếng Việt, nhưng khóa học ở đây chỉ được cung cấp bằng tiếng Anh.

 

Chúng tôi cung cấp trợ giúp để hiểu các câu hỏi kiểm tra để chuẩn bị cho kỳ thi, nhưng học sinh phải học nhiều hơn. Chúng tôi không tổ chức kỳ thi ở đây, kỳ thi được thực hiện trong một tòa nhà an toàn do nhà nước ký hợp đồng.

 

Học sinh có thể mang theo một người phiên dịch có thể xuất trình giấy tờ tùy thân có ảnh của tiểu bang. Phiên dịch viên này hiện không thể được cấp phép ở Virginia về thẩm mỹ, công nghệ làm móng, thẩm mỹ hoặc làm tóc.

한국인  hangug-in

igos-eneun hangug-eoleul gusahaneun kochiga eobs-seubnida. hagsaengdeul-i hagseub-e doum-i doedolog yeong-eo gyogwaseoleul gongbuhalyeomyeon beon-yeoggaga pil-yohabnida. i chaeg-ui hangug-eo beojeon-eun eobs-eumyeo yeogie issneun gangjwaneun yeong-eoloman jegongdoebnida.

 

ulineun siheom junbileul wihae siheom munjeleul ihaehaneun de doum-eul jujiman hagsaengdeul-eun deo manh-i gongbuhaeya habnida. igos-eseoneun siheom-eul jegonghaji anh-eumyeo anjeonhan ju gyeyag geonmul-eseo siheom-i jinhaengdoebnida.

 

hagsaengdeul-eun sajin-i buchagdoen jujeongbu sinbunjeung-eul boyeojul su issneun beon-yeoggaleul deligo ol su issseubnida. i beon-yeogjaneun hyeonjae beojinia-eseo miyong, neil gisul, miyong ttoneun ibal-e daehan laisenseuleul chwideughal su eobs-seubnida.

 

Print | Sitemap
State Licensed © Virginia Nail School in 12 Centre Court in Palmyra VA 22963. 434-305-9799